Dret Administratiu i Urbanisme

  • Negociacions de contractes de promoció i construcció.
  • Redacció de plans parcials
  • Assessorament en concursos públics i concessions administratives

Dret
Civil

Detalls

Dret
matrimonial

Detalls

Dret
Mercantil

Detalls

Dret
Fiscal

Detalls

Dret
Bancari

Detalls

Dret
Administratiu i Urbanisme

Detalls

Dret
Penal

Detalls

Dret
Processal

Detalls

Dret
Laboral

Detalls

Arbitratge

Detalls