Dret Mercantil

  • Planificació, constitució i seguiment de societats (societats anònimes, societats de responsabilitat limitada, ampliacions de capital, fusió de societats, conversió de societats, liquidació de societats, dissolució de societats, estatuts socials, etc.)
  • Contractació mercantil general (compravenda i subministres, distribució comercial, contractes de franquícia, condicions generals de contractació, etc.)
  • Disseny d’estructures jurídiques i empresarials (plataformes digitals, societats estrangeres, etc.)
  • Negociació i formalització d’acords societaris (protocols familiars, redacció d’actes, impugnació d’acords socials, etc.)
  • Reestructuracions empresarials (liquidació d’empreses, fusió d’empreses, concurs de creditors, suspensió de pagaments, fallida, concordats, etc.)
  • Assessorament en venda i adquisició d’unitats de negocis (fons de comerç, empreses, etc.)
  • Assistència en processos de negociació.
  • Acords transaccionals.
  • Assessorament entre la societat i els socis i possible responsabilitat dels administradors

Dret
Civil

Detalls

Dret
matrimonial

Detalls

Dret
Mercantil

Detalls

Dret
Fiscal

Detalls

Dret
Bancari

Detalls

Dret
Administratiu i Urbanisme

Detalls

Dret
Penal

Detalls

Dret
Processal

Detalls

Dret
Laboral

Detalls

Arbitratge

Detalls