Dret Processal

  • Procediments civils (reclamacions de quantitat, accions de responsabilitat, rescissions contractuals, impugnació d’acords socials, etc.)
  • Concursos de creditors: suspensió de pagaments, fallida
  • Procediments administratius (impugnació d’actes administratius, responsabilitat patrimonial de l’Administració, etc.)
  • Procediments laborals
  • Procediments penals (instrucció de sumari, judicis, vistes orals, etc.)
  • Procediments davant el Tribunal Constitucional (drets fonamentals, recurs d’empara, dret a la jurisdicció, etc.)
  • Procediments davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (Estrasburg)

Dret
Civil

Detalls

Dret
matrimonial

Detalls

Dret
Mercantil

Detalls

Dret
Fiscal

Detalls

Dret
Bancari

Detalls

Dret
Administratiu i Urbanisme

Detalls

Dret
Penal

Detalls

Dret
Processal

Detalls

Dret
Laboral

Detalls

Arbitratge

Detalls