Legislació

Noves mesures en matèria laboral i en matèria de seguretat social arran de la situació d'emergència sanitària.

L’entrada en vigor el dia 30 del passat mes d’abril de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, ha comportat la regulació d’una sèrie de mesures que tenen caràcter temporal i limitat en el temps, les quals complementen i amplien l’abast d’aquelles regulades per la Llei 3/2020.

La vocació protectora del nostre dret laboral ha permès, tal com s’explicita a l’exposició de motius de la Llei 5/2020, evitar en la mesura del possible els acomiadaments de les persones assalariades i la destrucció del teixit productiu d’Andorra.

D’altra banda, aquesta Llei ha suposat la no aplicació de certs preceptes de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals, pel que fa a la suspensió dels contractes de treball per cas fortuït o força major (article 41 de la Llei de relacions laborals). I si bé ha comportat també la no aplicació del termini d’avís anticipat per modificar horaris de treball (articles 54, 55 i 59 de la Llei de relacions laborals) fins transcorreguts 14 dies naturals d’ençà que el Govern posi fi, per Decret, a la situació d’emergència sanitària, el Decret del 27 de maig de 2020, de desenvolupament de mesures en matèria laboral i mesures en matèria de seguretat social de la Llei 5/2020 -en vigor d’ençà el 29 de maig passat- ha perfilat aquest termini de preavís i exigeix que s’ha de notificar qualsevol canvi d’horari o de funcions que porti causa de la Covid-19 com a mínim el dia abans del referit canvi.

Amb quatre pinzellades hem exposat aquestes mesures, cadascuna de les quals té les seves pròpies característiques i, com és evident, s’han d’analitzar cas per cas.

Llegir-ne més

Medi ambient (13/9/2018) S’aprova la Llei 21/2018 d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc)

.
Estableix l’estratègia per un model energètic més sostenible (disminució de la demanda, implantació de sistemes més eficients, increment de la producció d’energies renovables, promoció de les noves tecnologies, afavoriment de l’augment de la producció energètica nacional, etc.).

https://www.bopa.ad/bopa/030057/Documents/CGL20180928_13_54_03.pdf

Llegir-ne més

Principals mesures fiscals i tributàries adoptades arran de la pandèmia de la COVID-19

.
Arran de la situació de pandèmia sanitària actual, el Govern i el Consell General han promogut i aprovat tota una bateria de mesures que tenen per objectiu ajudar les empreses, els treballadors i les persones que realitzen una activitat per compte propi en un context difícil en què s’han hagut d’aturar bona part de les activitats econòmiques.

En aquesta comunicació hem intentat únicament fer una breu pinzellada de les mesures fiscals i tributàries que considerem interessants tant per als empresaris com per als particulars.

Llegir-ne més