Medi ambient (13/9/2018) S’aprova la Llei 21/2018 d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc)

Normes modificades
o Llei 21/2013, del 10 d’octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables
o Llei general d’ordenació del territori i urbanisme.
o Llei 5/2016, del 10 de març, que regula l'ens públic Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) i el règim de les activitats dels sectors elèctric, del fred i de la calor.
o Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra.

Normes derogades
o Llei 85/2010, del 18 de novembre, de mesures provisionals en relació amb el règim de l’energia elèctrica
o Llei 5/2013, del 9 de maig, de modificació de la Llei 85/2010, del 18 de novembre, de mesures provisionals en relació amb el règim d’energia elèctrica.

Entrada en vigor: 4 d’octubre del 2018
https://www.bopa.ad/bopa/030057/Documents/CGL20180928_13_54_03.pdf

Reglaments de desplegament