Esteve Vidal Ferrer

Jurista

Va estudiar a la facultat de dret de la Universitat de Ciències Socials Capitole de Toulouse, obtenint la llicenciatura en dret l’any 2000.

Ha exercit diferents càrrecs a l’administració pública andorrana. Entre altres ha estat agent de lligam pel Tribunal Europeu de drets humans entre els anys 2002 i 2005 i secretari General del Govern entre els anys 2004 i 2009.

Responsable de l'àrea d'Administració pública i urbanisme.

evidal@badiaadvocats.ad