Àrees de Pràctica

Oferim als nostres clients serveis d’assessorament i solucions a mida. Un equip de professionals altament qualificats treballa coordinadament per donar la millor resposta a les necessitats específiques de cada client.

Dret
Civil

Detalls

Dret
matrimonial

Detalls

Dret
Mercantil

Detalls

Dret
Fiscal

Detalls

Dret
Bancari

Detalls

Dret
Administratiu i Urbanisme

Detalls

Dret
Penal

Detalls

Dret
Processal

Detalls

Dret
Laboral

Detalls

Arbitratge

Detalls