Dret Penal

  • Delictes contra el patrimoni (estafa, furt, extorsió, apropiació indeguda, administració deslleial, danys, etc.)
  • Delictes contra l’ordre socioeconòmic ( falsejament de comptes, revelació de secret d’empresa, abús de posició dominant, delictes contra la propietat intel·lectual, drets de patent i marca, etc.)
  • Delictes fiscals (frau fiscal, etc.)

Dret
Civil

Detalls

Dret
matrimonial

Detalls

Dret
Mercantil

Detalls

Dret
Fiscal

Detalls

Dret
Bancari

Detalls

Dret
Administratiu i Urbanisme

Detalls

Dret
Penal

Detalls

Dret
Processal

Detalls

Dret
Laboral

Detalls

Arbitratge

Detalls