Francesc Badia Gomis

Advocat

Va estudiar a la facultat de dret de la Universitat de Navarra, obtenint la llicenciatura en dret l’any 1979. Ha exercit com a advocat des de l’any 1979.

Ha estat degà del Col·legi d’advocats d’Andorra entre els anys 2012 i 2016.

Des de l’any 2016 fins al 2021 va ser Mediador (ombudsman) de la Universitat d’Andorra.

És membre corresponent de la Secció de Filosofia i de Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans.

fbadia@badiaadvocats.ad