Isabel Badia Nicolàs

Jurista

Graduada en dret per la Universitat Oberta de Catalunya. Posteriorment, va cursar el Màster en drets humans, democràcia i globalització, amb l'especialització en dret internacional humanitari i Justícia penal internacional.

Participant al NMUN (National Model United Nations) a Nova York l’any 2010.

Postgraduada en dret andorrà per la Universitat d'Andorra.

Responsable de l'àrea de Patrimoni, família i successions, així com de l'àrea de Protecció de drets fonamentals.

ibadia@badiaadvocats.ad